CBCNV Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019

Trong quý 4, đặc biệt là tháng 12, phần lớn các dự án, các công trình sửa chữa lớn mới hội tụ đủ các điều kiện để triển khai công tác thi công. Để đảm bảo đúng tiến độ đóng điện, hoàn thành kế hoạch năm 2019, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 đã huy động hầu hết tất cả các lực lượng trong đơn vị và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện về việc huy động lực lượng tham gia thi công công trình từ các Trung tâm Dịch vụ khác.

Đ/c Nguyễn Văn Sinh – Phó Giám đốc TTDVKT2 thăm hỏi động viên CBCNV thi công tại hiện trường TBA 500 kV Dốc Sỏi

Trong quá trình thi công lắp đặt máy biến áp số 2 và thí nghiệm hiệu chỉnh dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi; thí nghiệm hiệu chỉnh thuộc dự án lắp MBA 110kV TBA 220kV Sơn Hà và nhiều công trình sửa chữa lớn năm 2019; thí nghiệm định kỳ, hết bảo hành thiết bị tại các trạm biến áp …. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 phải huy động hơn 100 cán bộ công nhân viên tham gia trực tiếp trên công trường, có lúc do thời điểm cắt điện để thi công trên nhiều địa điểm cùng lúc, đòi hỏi nhân lực tham gia thi công phải dàn trải, số lượng vượt khả năng cung cấp nên đơn vị đã nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 cùng tham gia thi công nhằm đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Để động viên khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV trên công trường, đặc biệt phải thi công trong những ngày lễ, Lãnh đạo Trung tâm và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên người lao động tại hiện trường sản xuất.

Thi công lắp máy biến áp số 2 và thí nghiệm hiệu chỉnh  dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi

Cán bộ công nhân viên của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 nói riêng, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện nói chung không kể ngày đêm luôn đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các công trình, dự án theo đúng tiến độ; Hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Công ty đã tin tưởng giao cho đơn vị.

  •                                                                                                                                        
  •  
  •  

  • Tin bài và ảnh: Văn Sinh – Đình Ngọc TTDVKT2

 

 


 
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện