Công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1

Ngày 11/9/2019, Chi bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 vinh dự được đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện đến dự lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng là anh Lưu Vĩnh Phú Tổ trưởng Tổ Nhất thứ, anh Lê Chiến Đấu CBKT Tổ Nhất thứ và sinh hoạt thường kỳ tháng 9 của Chi bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy trao QĐ kết nạp đảng viên cho đ/c Lưu Vĩnh Phú và đ/c Lê Chiến Đấu

Chi bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 được thành lập năm 2017 trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 với số lượng ban đầu chỉ có 03 đảng viên và đến cuối năm 2018 chi bộ tiếp nhận thêm 04 đảng viên là các đồng chí từ lực lượng bảo vệ chuyển sang, làm tăng thêm nội lực hoạt động của chi bộ. Trong những ngày đầu thành lập được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy các cấp, đặt biệt được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy Công ty về công tác phát triển đảng viên, công tác lãnh đạo và hoạt động của chi bộ. Nhờ đó, qua 02 năm thành lập Chi Bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo điều hành tốt các các mặt công tác của Đội và được cấp trên ghi nhận.

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu sau khi tham dự lễ kết nạp đảng viên và dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy Công ty đã chúc mừng các đồng chí đảng viên mới và biểu dương các mặt hoạt động đã đạt được của Chi Bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 và đồng thời chỉ đạo các mặt công tác mà chi bộ cần phải tăng cường, phấn đấu để làm tốt hơn nữa; đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực trong học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, để cùng Chi bộ Đội Dịch vụ kỹ thuật Miền Tây 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ bộ phận Trung tâm cũng như Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh.

 

Minh Đua Đội DVKTMT 1

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện