Đại Hội Chi bộ phòng Kế hoạch vật tư Nhiệm kỳ 2020-2022

    Được sự đồng ý của Đảng Bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, sáng ngày 5/3/2020, Chi bộ phòng Kế hoạch Vật tư tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại Hội làm lễ Chào cờ

 

Đại hội đã đánh giá quá trình lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020; nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ phòng Kế hoạch Vật tư đã lãnh đạo, chỉ đạo phòng Kế hoạch vật tư hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội chi bộ đề ra. Tại Đại hội, chi bộ đã thảo luận, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để từ đó phát huy ưu điểm nhằm triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng bộ Công ty đã ghi nhận kết quả đạt được của chi bộ phòng Kế hoạch vật tư, đồng thời chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện

phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kết quả với số phiếu tín nhiệm 100% đồng chí Trần Văn Hòa, UV BCH Công ty, Bí thư chi bộ phòng Kế hoạch vật tư nhiệm kỳ 2017 – 2020, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

 

Đồng chí Phạm Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư, phó Bí thư Chi bộ KHVT nhiệm kỳ 2020-2022

 

            Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Hòa đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ phòng Kế hoạch vật tư tư cam kết sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch vật tư nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

Tập thể Chi bộ phòng Kế hoạch vật tư nhiệm kỳ 2020 – 2022

           

Với tinh thần dân chủ, Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch – Đầu tư, nhiệm kỳ 2020 – 2022 kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tập thể, năng động và sáng tạo, ra sức thi đua, đoàn kết nhất trí một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

 

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện