EVNNPT phổ biến kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công nghệ mạng di động 5G

 Ngày 4/6/2019, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và công nghệ mạng di động (CNMDĐ) 5G. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018 của Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc triển khai Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNNPT” và các đề án thành phần; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa EVNNPT.

NPT-HT-CMCN4_050619_1.JPG
EVNNPT tổ chức Hội thảo phổ biế​n kiến thức về cuộc CMCN 4.0 và CNMDĐ 5G.
Tại Hội thảo, ông Hoàng Nam Tiến, Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT (FSOFT) đã trao đổi các nội dung cơ bản như:
- Kiến thức chung về CMCN 4.0: Lịch sử các cuộc Cách mạng công nghiệp của thế giới; Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra như thế nào?
- Tình hình triển khai CMCN 4.0 trên thế giới và Việt Nam: Các ví dụ cụ thể về tình hình triển khai CMCN 4.0 trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, giáo dục, xã hội, dịch vụ…; cách thức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý dữ liệu (IoT, Big Data, Blockchain) trong từng ngành cụ thể.
- Giới thiệu về 5G - Thế hệ mạng di động thứ 5: 5G hoạt động như thế nào? 5G hơn gì 4G, 3G? Các ứng dụng của 5G trong tương lai.
NPT-HT-CMCN4_050619_3.JPG
Ông Hoàng Nam Tiến, Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT (FSOFT) trao đổi tại Hội thảo
Theo ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT: Việc nâng cao kiến thức, năng lực tiếp cận CMCN 4.0 và CNMDĐ 5G cho CNCNV EVNNPT sẽ giúp EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện ngày càng hiệu quả, góp phần giảm tối đa tổn thất điện năng và sự cố trên Hệ thống truyền tải điện quốc gia. Quan trọng nhất, việc sớm triển khai CMCN 4.0 sẽ giúp EVNNPT hoàn thành được các mục tiêu chiến lược của EVNNPT đã đề ra./.
Một số hình ảnh:
NPT-HT-CMCN4_050619_2.JPG
Đại biểu tham gia Hội thảo.
NPT-HT-CMCN4_050619_6.JPG
Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu thảo luận tại Hội thảo.
NPT-HT-CMCN4_050619_5.JPG
Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc phát biểu thảo luận tại Hội thảo.
NPT-HT-CMCN4_050619_4.JPG
Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc phát biểu thảo luận tại Hội thảo.
Quang Thắng

 
 
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện