NPTS tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020

 Thực hiện chỉ thị liên tịch số 4352/LT-EVNNPT-CĐ ngày 11/12/2019 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của EVNNPT, ngày 21/5/2020 tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trịnh Tuấn Sơn – UV BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT. Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Lã Mạnh Hoàn  – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty và bà Lê Thị Hà – Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

Thay mặt NPTS, ông Lã Mạnh Hoàn  – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo: Năm 2019, NPTS quán triệt tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty tập trung nhiệm vụ trọng tâm “Tập trung mọi nguồn lực sẵn có, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”. Hiện nay Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn về phương tiện, trang thiết bị làm việc cùng chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, đặc biệt là sự chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của lãnh đạo EVNNPT, NPTS đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Tổng công ty giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị người lao động năm 2020 của NPTS

Theo đó, một số chỉ tiêu kế hoạch như công tác thí nghiệm định kỳ (TNĐK) đơn vị không chỉ đã thực hiện hoàn thành 100% danh mục năm 2019, tính đến thời điểm này công tác TNĐK năm 2020 NPTS đã cơ bản hoàn thành (đạt trên 99,63%). Năm 2019 NPTS đã ký thỏa thuận giao việc và nhận thực hiện 324 công trình (kể cả bổ sung), đã thi công hoàn thành 100% theo kế hoạch. Về kế hoạch sửa chữa lớn, NPTS được Tổng công ty giao là 26 danh mục công trình; đến hết tháng 11 năm 2019, NPTS đã hoàn thành 100% công tác này, với tổng giá trị quyết toàn là 7,170/7,788 tỷ đồng kế hoạch giao. Năm 2019, NPTS đã phối hợp cùng các Ban Quản lý dự án thực hiện hoàn thành đóng điện 25 gói thầu, 32 gói thầu đang thi công. Các dự án do NPTS thực hiện đều đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, NPTS chủ động và tích cực tham gia xử lý các khiếm khuyết, bất thường khi có đề nghị thực hiện của các Công ty Truyền tải điện, đến thời điểm này không còn hạng mục, công trình nào còn tồn tại chưa xử lý.

Ông Lã Mạnh Hoàn  – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NPTS báo cáo tại Hội nghị 

Đến thời điểm cuối năm 2019, tổng số CBCNV NPTS là 1.212 người, để điều hành sản xuất có hiệu quả, NPTS đã tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động tại cơ quan các Trung tâm và các Đội trực thuộc theo đúng tinh thần chỉ đạo của EVNNPT. Bố trí, sắp xếp tất cả CBCNV trong toàn Công ty đều có việc làm, khuyến kích động viên mọi người hăng say, nhiệt tình, trách nhiệm trong lao động sản xuất. Công tác cán bộ của Công ty cũng đã được từng bước nâng cao qua việc thực hiện ngày càng bài bản, nghiêm túc công tác cán bộ từ khâu đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Công ty đã tiếp tục kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện một cách bài bản, đúng theo quy định từ Công ty tới các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả Hội nghị người lao động các cấp; tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể; bổ sung sửa đổi về hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện và sản xuất kinh doanh khác trong NPTS; báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; bầu đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động EVNNPT; bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia tổ đối thoại; thông qua hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện trong NPTS và hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh khác trong NPTS. Bên cạnh đó, hội nghị được nghe các tham luận của các phòng chức năng, các Trung tâm trực thuộc, trong đó các ý kiến tập trung vào đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được EVNNPT giao trong năm 2020.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động NPTS đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được EVNNPT giao trong năm 2020. Qua báo cáo cũng như thực tế cả đơn vị trong thời gian qua, NPTS đã có những giải pháp rất cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch SXKD. Không chỉ vậy, NPTS đã đảm bảo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, việc thực hiện các quy chế trong NPTS đã mang tính dân chủ. Năm 2020 tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án, công trình của NPTS nói riêng và của EVNNPT nói chung. Vì vậy năm 2020 tập thể CBCNV NPTS cần tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại với người lao động, tập trung nguồn lực để thực hiện tốt chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong đó, tập trung ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác đào tạo, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo Tông công ty cũng như Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT. Thành công của NPTS trong thời gian qua đó chính là NPTS đã thực hiện đúng Nghị quyết của Hội nghị Người lao động năm 2019, Công ty đã hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành mới các quy định thực hiện dân chủ, quy chế phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện và hướng dẫn quy định phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh khác trong NPTS; phổ biến và thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT cũng như của NPTS; phổ biến đến toàn thể Người lao động trong Công ty Bộ quy định về công tác lao động và tiền lương EVNNPT theo Quyết định số 2287/QĐ-EVNNPT ngày 21/12/2018. Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho cho người lao động; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường giao lưu, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cán bộ công nhân viên và các đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

NPTS là đơn vị làm công tác kỹ thuật có trình độ cao, vì vậy trong năm 2020 và những năm tiếp theo NPTS tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động. Chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đảm bảo chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống CBCNV. Công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn với nhiều lĩnh vực đào tạo về đấu thầu, KPI, bồi huấn thường xuyên cho đội ngũ lao động trực tiếp, và các hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị,...

Có sự ủng hộ giúp đỡ của Tổng công ty cùng với những quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV, NPTS có cơ sở để tiếp tục vững bước, phát huy các thành quả đã đạt được để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

PTH-NPTS
 
 
 
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện