NPTS Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 3/1/2020, tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên(HĐTV) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); đ/c Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c Nguyễn Minh Thắng - UV BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV; đ/c Lưu Việt Tiến - UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc; đ/c Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; đại diện lãnh đaọ các Ban chức năng của Tổng công ty. Về phía NPTS có đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đ/c UV BTV, UV BCH Đảng bộ, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các phòng chức năng của Công ty; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc. Đến dự Hội nghị còn có các đ/c lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1 và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.
Đ/c Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT và đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc NPTS ty chủ trì Hôi nghị
Thay mặt NPTS, đ/c Phạm Thanh Tùng – Phó giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Công ty: Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đảng bộ đầu nhiệm kỳ 2017-2020; nhiệm vụ, kế hoạch được giao; bám sát chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”, tiếp tục thực hiện chủ đề 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, chủ đề năm 2017 về “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, Đảng ủy NPTS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên thi đua sản xuất, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Năm 2019 là năm nước rút để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo EVNNPT cùng với sự nỗ lực, tận tâm của tập thể và cá nhân. NPTS đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, năng suất lao động được Tổng Công ty giao.
Đ/c Phạm Thanh Tùng – Phó giám đốc NPTS báo cáo tình hình sản xuất
Trong đó đến tháng 11/2019 NPTS đã thực hiện hoàn thành 100%  danh mục thí nghiêm định kỳ (TNĐK) năm 2019 theo kế hoạch từ các Công ty Truyền tải điện (PTCs) với  15.585 danh mục. Tính đến hết tháng 12 năm 2019  công tác TNĐK năm 2020 (thực hiện trong năm 2019) NPTS đã TNĐK 19.046 danh mục từ các PTCs đạt đạt 66% khối lượng. NPTS đã hoàn thành và đã phối hợp chặt chẽ với các PTC, tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị thi công để xử lý các sự cố, sửa chữa thường xuyên xảy ra trên lưới với mọi nguồn lực sẵn có và nhanh nhất có thể. Năm 2019  NPTS đã phối hợp xử lý sự cố, khiếm khuyết, bất thường tại các TBA với  944 hạng mục, bao gồm 660 hạng mục thi công theo yêu cầu các đơn vị phát sinh ngoài kế hoạch và  284 hạng mục thi công theo kế hoạch sửa chữa thường xuyên (SCTX) của các PTCs.
Với công tác sửa chữa lớn tài sản, NPTS đã hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn với 26 hạng mục công trình, với giá trị  thực hiện quyết toán 7,170 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đăng ký điều chỉnh. Với chỉ tiêu tài chính, Công ty thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất là 445,956 tỷ đồng/433,522 tỷ đồng kế hoạch tạm giao, tương ứng tỷ lệ 103%. Giá trị thực hiện tăng hơn so với kế hoạch tạm giao do yếu tố chính là chi phí thuê bảo vệ tài sản cho các PTCs. NPTS nhận và hoàn thành thi công các hạng mục sửa chữa lớn (SCL) năm 2019 của các PTC với tổng số hạng mục công trình là 323 tương ứng với giá trị thực hiện 12 tỷ đồng chi phí nhân công. Bên cạnh đó với thi công tự thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, NPTS đã phối hợp cùng các đơn vị các Ban QLDA các công trình điện thực hiện các nhiệm vụ về lắp đặt các MBA, thí nghiệm hiệu chỉnh, Tích hợp hệ thống MTĐK SICAMPAS, TVGS lắp đặt và thi công xây dựng. Năm 2019 hoàn thành 25 gói thầu; 32 gói thầu đang được thi công theo tiến độc chung.
Về công tác Đảng, trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ, kế hoạch được giao, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy NPTS đã triển khai đầy đủ các nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương, Đảng ủy EVN, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy NPTS; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp như: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đặc biệt đã tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ…
Đ/c Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo
Tại Hội nghị đ/c Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của NPTS và đã góp phần cũng EVNNPT hoàn thành các nhiệm vụ do Tập đoàn giao. Hiện nay EVNNPT đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc trọng tâm như: Chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc trong Đề án Lưới điện thông minh... Riêng đối với NPTS, EVNNPT đã thông qua Đề án nâng cao năng lực của NPTS, trên cơ sở đó đ/c Đặng Phan Tường yêu cầu NPTS cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để để đạt được kết quả cao hơn, toàn diện trong năm 2020. Năm nay, EVNNPT đã xác định chủ đề " Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 20016 - 2020". Đồng thời tập trung thực hiện tốt các Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016 – 2020. Để góp phần thực hiện mục tiêu chung của EVNNPT: "Tiếp tục đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước", NPTS nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Trong đó, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các PTCs thực hiện tốt công tác TNĐK, SCTX, SCL, sử lý sự cố... cũng như tham gia tốt lĩnh vực năng lượng tái tạo, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động…
Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu tại Hội nghị.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy, Lãnh đạo EVNNPT. Đồng hời kêu gọi tàn thể CBCNV đơn vị tập trung trí tuệ và phát huy tinh thần đoàn kết vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của NPTS và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của EVNNPT.
 Năm 2020 với những chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, NPTS phấn đấu thực hiện đạt 100% kế hoạch TNĐK năm 2020 trước 31/3/2019 và đạt được trên 65% kế hoạch TNĐK năm 2021 (thực hiện trong năm 2020) trên lưới các PTCs.  Hoàn thành 100% công tác thi công và quyết toán các danh mục sửa chữa lớn lưới điện năm 2020 đã nhận của các PTCs. Ổn định về tổ chức, bố trí, sắp xếp lao động được Tổng công ty điều chuyển từ các đơn vị. Bảo vệ tài sản tại các TBA và trụ sở của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2020 được Tổng công ty giao. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát triển Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.
         Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội nghị đã tập trung triển khai một số nhóm giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong năm  2020 như:
         1. Nhóm giải pháp đảm bảo vận hành Hệ thống Truyền tải điện Quốc gia an toàn, liên tục và ổn định.
         2. Nhóm giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình sửa chữa lớn lưới điện năm 2020.
         3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, ĐTXD và tăng năng suất lao động .
         4. Nhóm giải pháp đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên
Một số hình ảnh
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị
Lãnh đạo EVNNPT khen thưởng cho các tập thể và các nhân.
 
Phòng TH NPTS
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện