NPTS tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 Ngày 22/1/2021 tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có đ/c Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Nguyễn Minh Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV; đ/c Lưu Việt Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Công đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty.

Về phía NPTS có đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo các phòng chức năng của Công ty; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2020 là năm đánh dấu mốc 3 năm thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện. Bên cạnh những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, NPTS đã thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với những thuận lợi cơ bản và được sự quan tâm sâu sát của EVN, EVNNPT và các đơn vị trong ngành. Đồng thời, với mô hình tổ chức đảng, bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể đồng bộ, xuyên suốt từ Công ty đến các đơn vị đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và nhiệm vụ, kế hoạch được giao; bám sát chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016-2020”, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, động viên cán bộ đảng viên, công nhân viên thi đua sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Tổng công ty.

Đây cũng là một năm đầy biến động vì dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến môi trường làm việc của CBNV Công ty nói chung, các tổ công tác tại các địa phương là vùng dịch. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV, cũng như được sự ủng hộ rất lớn của các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, NPTS đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đã hoàn thành được nhiệm vụ, chức năng phục vụ thí nghiệm, sửa chữa và vận tải cho lưới điện an toàn, ổn đinh, khắc phục nhanh sự cố.

Theo đó, với nguồn nhân lực hiện có của Công ty có thể thực hiện tốt một số gói thầu như lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, tích hợp hệ thống SICAMPAS; tháo dỡ đóng gói máy biến áp (MBA) của các dự án đầu tư xây dựng đạt tiến độ và chất lượng cao. Cụ thể trong công tác thí nghiệm định kỳ năm 2020 đã hoàn thành 100%, với tổng cộng 18.622 danh mục, lũy kế đến 12/1/2021 đã thực hiện được 10.221 danh mục, đạt 55% của kế hoạch năm 2021.

Trong công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, khiếm khuyết bất thường tại các trạm biến áp, Lãnh đạo NPTS đã đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật tham gia xử lý sự cố và sửa chữa thường xuyên, bất thường trên lưới truyền tải điện, hiện không còn tồn tại chưa xử lý. Khối lượng thực hiện lũy kế đến tháng 12/2020, NPTS đã tham gia xử lý và hoàn thành với tổng cộng 1.019  hạng mục trong toàn Tổng công ty. Ngoài ra, NPTS còn tham gia chứng kiến thí nghiệm và đánh giá chất lượng vật tư thiết bị (VTTB) trước khi đưa vào lắp đặt.

Trong công tác sửa chữa lớn năm 2020 trên lưới các Công ty Truyền tải điện (PTC), năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tiến độ cung cấp VTTB có chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, NPTS đã bố trí nhân lực, trang thiết bị và phương tiện hợp lý, nên đến ngày 31/12/2020 NPTS đã thi công hoàn thành 100% với tổng cộng 370/370 hạng mục theo đúng khối lượng của các PTC giao, dự kiến kế hoạch doanh thu đạt 20,333 tỷ đồng (trong đó dự kiến giá trị nhân công đạt 14,974 tỷ đồng). Đã hoàn thành 100% công tác sửa chữa lớn tài sản của NPTS năm 2020 với 16 danh mục công trình và kế hoạch vốn 8,241 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính của NPTS đều đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch.  

Cùng với đó, công tác nâng cao hiệu quả tài chính, nhóm chỉ tiêu tăng hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh đều được Công ty thực hiện rất tốt. Theo đó, đã thực hiện thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém phẩm chất, với tổng giá trị 131 triệu đồng/15,944 tỷ đồng nguyên giá VTTB (tiền lãi thu được là 102 triệu đồng); tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu, hoàn thành 100% khối lượng sửa chữa lớn năm 2020 trong tháng 11 theo đúng chỉ đạo của EVNNPT.

Trong công tác thi công tự thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, NPTS đã phối hợp cùng các đơn vị quản lý dự án của Tổng công ty thực hiện các nhiệm vụ tháo dỡ, lắp đặt các MBA; thí nghiệm hiệu chỉnh nhất thứ, nhị thứ; cấu hình hệ thống điều khiển máy tính; tư vấn giám sát công trình. Góp phần vào việc đóng điện 38 dự án (tương ứng 56 gói thầu), đang thi công dở dang 37 gói thầu. Trong tháng 01/2021 sẽ tham gia thực hiện thi công đóng điện 07 dự án. Doanh thu dự kiến đạt khoảng 68,1 tỷ đồng.

Song song đó, NPTS cũng đã thực hiện tốt công tác văn hóa doanh nghiệp; chế độ chính sách, tiền lương, thu nhập của người lao động, phúc lợi tập thể được bảo đảm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành với 27 sáng kiến được duyệt và triển khai 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ. Trong thời gian tới, Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tập trung tối đa trong công tác phát triển nguồn nhân lực để đào tạo đội ngũ CBCNV chất lượng.

Đối với công tác ứng dụng khoa học công nghệ, NPTS đang triển khai xây dựng đề án phòng thí nghiệm điện đến điện áp 500 kV theo tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện nhiệm vụ tự động hóa được Tổng công ty giao.

Hoàn thành phương án, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 trình EVNNPT phê duyệt; tiếp tục đào tạo, bổ sung kiến thức về chuyên môn kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp cho cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch các chức danh do EVNNPT quản lý giai đoạn 2021 - 2025. Tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng NPTS vẫn nổ lực để hoàn thành cơ bản các phần đào tạo chung của EVNNPT và riêng của NPTS xây dựng hằng năm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, an toàn quản lý vận hành, công tác huấn luyện an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao động, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được lãnh đạo NPTS quan tâm chú trọng.

Về công tác Đảng, Đảng ủy NPTS đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Chỉ đạo xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết về tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự năm 2020; Nghị quyết về các mục tiêu cần hoàn thành đối với các dự án trọng điểm, cấp bách chào mừng Đại hội Đảng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết chuyên đề các năm trước của Đảng ủy EVN, EVNNPT và NPTS.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ NPTS nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đóng góp có hiệu quả vào thành công của Đại hội Đảng bộ EVNNPT. Kết quả Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ NPTS gồm 13 đồng chí; Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo đúng đề án nhân sự. Tập trung kiện toàn, ban hành hệ thống văn bản đầu nhiệm kỳ với các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Thực hiện chuẩn y kết quả bầu cử của các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo quy định.

Thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đã làm tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý, phát triển đảng viên và thực hiện tốt việc tuyên truyền theo văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đ/c Phạm Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực của toàn thể CNVC-LĐ của NPTS đã đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của EVNNPT trong năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 kể cả trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác Đảng.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, đồng chí Phạm Lê Phú đề nghị Tập thể Lãnh đạo NPTS khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý điều hành của năm 2020. Tập trung công việc ngay từ đầu năm, chú trọng đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án. Đồng chí cũng đề nghị NPTS tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong các hoạt động của dơn vị; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và tích cực đóng góp ý kiến cho Đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong Chiến lược phát triển EVNNPT và các Chiến lược thành phần theo lộ trình. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề án lớn, quan trọng của Tổng công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT và công tác truyền thông trong toàn Tổng công ty; tăng cường thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của EVNNPT; tích cực trao đổi, phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài để học tập kinh nghiệm, huy động vốn đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Đ/c Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt toàn thể CBCNV NPTS, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Lê Phú để điều hành hoạt động năm 2021 đạt hiệu quả tốt nhất. Qua đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch năm 2021, Lãnh đạo NPTS sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác điều hành trong năm 2020 và triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành trên các mặt công tác để thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị năm 2021. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ NPTS tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị kế hoạch năm 2021, tập thể Lãnh đạo NPTS đã đề ra 4 nhóm giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là: Nhóm giải pháp đảm bảo vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục và ổn định; Nhóm giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình sửa chữa lớn lưới điện năm 2021; Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, ĐTXD và tăng năng suất lao động và cuối cùng là Nhóm giải pháp đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng, dự kiến bối cảnh trong nước và thế giới năm 2021 có nhiều tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong đó đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động tiêu cực tới sự phục hồi kinh tế thế giới và trong nước, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, tác động trên nhiều phương diện vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta; sự phát triển của nhiều trung tâm năng lượng tái tạo công suất lớn dẫn đến nhiều công trình lưới điện truyền tải đang được gấp rút triển khai để góp phần nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện, giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo.

Trong bối cảnh có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện đã và đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch chính trị năm 2021 do EVNNPT giao, xứng đáng là lá cờ đầu của Tổng công ty trên con đường "Truyền niềm tin"./.

Một số hình ảnh:

Đ/c Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT và đ/c Nguyễn Minh Thắng - Thành viên HĐTV EVNNPT tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Đ/c Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT tặng bằng khen cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Đ/c Lưu Việt Tiến -  Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT tặng Cờ thi đua cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Nguyễn Hòa
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện