NPTS triển khai tốt thực hiện Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp

Ngày 22/6/2018 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có Quyết định số 1045/QĐ - EVNNPT về việc ban hành Tài liệu văn hóa EVNNNPT. Bộ tài liệu này phản ánh các sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNNPT có phạm vi áp dụng trong toàn EVNNPT, nhằm hướng dẫn, thống nhất trong lời nói, hành động hàng ngày của cán bộ công nhân viên EVNNPT. Điều này thể hiện tâm huyết, quyết tâm của Lãnh đạo Tổng công ty mong muốn xem Tài liệu Văn hóa EVNNPT như một công cụ để triển khai Chiến lược phát triển của mình và là chất keo kết dính CBCNV, tạo động lực cho mọi người cũng như tạo sức mạnh đoàn kết trong tổ chức để cùng nhau phấn đấu hoàn thành sứ mệnh chung của EVNNPT.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, ngay từ thời gian đầu thành lập, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã đề ra các giải pháp với định hướng rõ ràng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực thi văn hóa doanh nghiệp đến từng chi bộ, tổ chức đoàn thể cũng như toàn thể CBCNV nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong từng giai đoạn và xây dựng hình ảnh, thương hiệu EVNNPT phát triển bền vững toàn diện.


Lãnh đạo EVNNPT chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo NPTS tại hội thảo về các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc NPTS: Trong thời gian qua, để triển khai Tài liệu văn hóa EVNNPT, NPTS đã tổ chức thành công nhiều khoá tập huấn triển khai bộ tài liệu đến toàn thể CBCNV; Cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo Văn hóa EVNNPT dành cho các giảng viên nội bộ, tuyên truyền viên và cán bộ quản lý các cấp, qua đó các học viên không chỉ nắm được những kiến thức về triển khai văn hóa doanh nghiệp mà còn hiểu sâu sắc hơn Tài liệu Văn hóa EVNNPT từ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược tới thực thi các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNPT. Qua đó, mỗi CBCNV của NPTS nhận thức được trách nhiệm của mình với tư cách là đại diện cho những giá trị văn hóa và con người EVNNPT trước cộng đồng, xã hội. Đồng thời, thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành sứ mệnh EVNNPT “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”.

NPTS tổ chức khoá tập huấn nâng cao văn hoá doanh nghiệp cho CBCNV

Cùng với đó, Phòng Tổng hợp Công ty đã tham mưu cho lãnh đạo NPTS trong việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức như phổ biến các nội dung về Tài liệu Văn hóa EVNNPT, bộ tài liệu định dạng audio thông qua các hình thức như đưa lên web nội bộ của NPTS và hướng dẫn cho toàn thể CBCNV truy cập nghe, tìm hiểu, phát trên xe ô tô chở CBCNV đi làm....; phát động CBCNV đăng ký sử dụng bài hát truyền thống EVNNPT làm nhạc chờ điện thoại; Gắn chặt việc thực hiện Văn hóa EVNNPT với quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, các hoạt động sản xuất của NPTS. Đảm bảo văn hóa EVNNPT thực sự là nền tảng trong quá trình phát triển của Công ty. Lồng ghép tổ chức tuyên truyền về Văn hóa  EVNNPT bằng các hình thức như treo khẩu hiệu, biểu ngữ,...; Phối hợp tổ chức tặng quà cho các địa phương và người dân trên địa bàn có công trình NPTS thực hiện... từ đó tuyên truyền hình ảnh, thương hiệu của EVNNNPT đến các cơ quan, ban ngành và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, CBCNV NPTS đã thực hiện ký cam kết thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp; Lãnh đạo các cấp ký cam kết gương mẫu, đi đầu, đồng thời đôn đốc và kiểm soát việc thực thi Văn hóa EVNNPT của CBCNV cấp dưới ... tạo điều kiện và môi trường làm việc thân thiện, văn minh để CBCNV thực hiện văn hóa doanh nghiệp một cách tốt nhất đồng thời gắn thực hiện văn hóa với trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Lãnh đạo Ban Truyền thông EVNNPT giảng về VHDN tại đơn vị của NPTS

Bằng các hoạt động trên, việc triển khai xây thực hiện Tài liệu Văn hóa EVNNPT tại NPTS đã mang lại hiệu quả cao được thể hiện rõ nét nhất qua tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ, tận tâm, đầy trách nhiệm của mỗi CBCNV Công ty,với việc hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thống như: Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng… tiếp tục được duy trì đã góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của CBCNV trong công ty càng thêm phong phú, thúc đẩy mọi người hăng say lao động, cống hiến đóng góp sức mình vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty.

Hình ảnh tuyên truyền tài liệu Văn hóa EVNNPT tại Cơ quan NPTS

Xác định xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài, lãnh đạo NPTS luôn sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo; Thường xuyên đổi mới trong công tác tuyên truyền phổ biến; Chú trọng trong kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc. Đồng thời, thường xuyên lồng ghép, sơ kết đánh giá thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với phong trào thi đua để động viên, nêu gương, khen thưởng kịp thời.

Với định hướng và các hoạt động cụ thể, NPTS đã và đang thực hiện tốt công tác triển khai Tài liệu Văn hóa EVNNPT, tạo lập ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết gắn kết nội bộ để hoàn thành tốt công việc EVNNPT giao phó. 

 

 

Hoàng Dũng - NPTS

 

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện