Triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 Đảng ủy Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) vừa có công văn số 29-CV/ĐU ngày 25/12/2020 gửi cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty về việc triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Sau 18 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội biên soạn "Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV".

Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền trong file đính kèm:

public/media/files/TailieutuyentruyenKyhopthu10QuochoikhoaXIV.pdf

Đảng ủy NPTS

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện