Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 tổ chức hội thảo về công tác truyền thông và thực thi văn hóa doanh nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông cũng như thực thi văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới cho cán bộ chủ chốt. Từ ngày 17/9 đến 19/9/2019, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 (TTDVKT 1) đã tổ chức hội thảo về công tác Truyền thông và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Tham dự hội thảo có ông Lê Xuân Hoan – Phó Trưởng ban Truyền thông Tổng công ty; bà Lý Minh Hằng – Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty; ông Ngô Thế Phong - Phó Giám đốc TTDVKT 1 cùng các lãnh đạo của Trung tâm và 30 cán bộ chủ chốt của các phòng, đội trực thuộc.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Ngô Thế Phong  - Phó giám đốc TTDVKT1 cho biết: Triển khai thực thi bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT được Chủ tịch HĐTV EVNNPT ký ban hành là nhiệm vụ mà CBCNV trong đơn vị chúng ta cần phải thường  xuyên học tập, tiếp thu và thực hiện. Để thực thi đúng với những quy tắc, nội dung đã được quy định trong bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT, chúng ta cần phải hiểu và nắm rõ từng nội dung để áp dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ cũng như truyền thông cộng đồng cũng phải được chúng ta triển khai cụ thể, có như vậy mới mang lại hiệu quả cao trong lao động, sản xuất. Để làm được điều này, ngoài việc nắm bắt các nội dung cơ bản về Tài liệu Văn hóa EVNNPT cũng như nghiệp vụ về truyền thông, bên cạnh những lý thuyết chúng ta cần thường xuyên trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống và làm việc để có thể hoàn thành tốt các nhiêm vụ được giao.

Ông Ngô Thế Phong  - Phó Giám đốc TTDVKT phát biểu tại hội thảo về công tác Truyền thông và thực thi Văn hóa doanh nghiệp.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, các đại biểu đã được nghe bà Lý Minh Hằng - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty và ông Lê Xuân Hoan – Phó Trưởng ban Truyền thông Tổng công ty trao đổi những nét cơ bản về bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT cũng như Sổ tay nghiệp vụ công tác truyền thông của EVNNPT. Ngoài nội dung lý thuyết các học viên cũng được hướng dẫn thực hành các kỹ năng về văn hóa như: Chào hỏi, bắt tay, danh thiếp, nói chuyện, trao đổi, văn hóa đúng giờ, văn hóa hội họp, văn hóa trên xe ô tô….kỹ năng cơ bản của công tác truyền thông….

Ông Lê Xuân Hoan – Phó Trưởng ban Truyền thông Tổng công ty trao đổi những nét cơ bản về Sổ tay nghiệp vụ công tác truyền thông của EVNNPT.

Nhìn chung, thực thi bộ Tài liệu văn hóa EVNNPT cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức. Việc tổ chức hội thảo lần này sẽ giúp cho cán bộ Trung tâm nâng cao các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hoàn thiện các phẩm chất, kỹ năng để làm việc. Qua thực tế, nhờ thực thi tốt Văn hóa doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông. Nhiều thông điệp của EVNNPT đã đến với cán bộ công nhân viên đơn vị cũng như lan tỏa tới người dân, bạn đọc, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của EVNNPT và góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Một số hình ảnh

TTDVKT 1 tổ chức hội thảo về công tác Truyền thông và thực thi văn hóa doanh nghiệp

Bà Lý Minh Hằng – Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty trao đổi những nét cơ bản về bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT

Trao đổi kỹ năng chào hỏi, bắt tay, danh thiếp…

 

Thu Giang - TTDVKT 1 

 

 

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện