Ban Giám đốc và CBNV Văn phòng NPTS tham dự Gặp mặt CBCNV nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia qua Hội nghị truyền hình

Các bài liên quan

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm