Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện khẩn trương Xử lý sự cố máy biến áp AT2 500kV-450MVA trạm biến áp 500kV Hòa Bình

 Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc khẩn trương Xử lý sự cố máy biến áp AT2 500kV-450MVA trạm biến áp (TBA) 500kV Hòa Bình. Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã giao các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1, 2, 3 khẩn trương tháo dỡ, đóng gói MBA 500 kV 450 MVA dự phòng tại TBA 500 kV Dốc Sỏi và bàn giao cho đơn vị vận chuyển để thực hiện thay thế cho MBA 500 kV tại TBA 500 kV Hòa Bình

Để hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian nhanh nhất, ngày 19/1 ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS đã có mặt tại tại TBA 500 kV Dốc Sỏi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác thí nghiệm, tháo dỡ, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc NPTS có có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo và động viên tinh thần CBCNV để hoàn thành công việc sớm nhất

Trước đó NPTS đã có quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Trung tâm, cụ thể: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1 (TTDVKT1) thực hiện thay thế máy biến áp AT2 bị sự cố bằng máy biến áp 500kV-450MVA dự phòng, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành theo đề nghị của Công ty Truyền tải điện 1.  Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 chủ trì, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 3 phối hợp triển khai Thí nghiệm, tháo dỡ, bảo vệ bản thể máy biến áp 500kV-450MVA và phụ kiện dự phòng tại TBA 500kV Dốc Sỏi, bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 2 để vận chuyển từ TBA 500kV Dốc Sỏi đưa vào bệ máy TBA 500kV Hòa Bình.

Trước đó, ngay trong đêm 17/01/2024, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 đã khẩn trương lập phương án thi công, huy động lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác tháo dỡ vào đến TBA 500kV Dốc Sỏi để thực hiện nhiệm vụ.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện xong các hạng mục, thí nghiệm những hạng mục liên quan trước khi tháo dỡ từng pha MBA. Phấn đẩu đảm bảo chất lượng công việc, đảm bảo an toàn thi công, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Hiện nay hàng chục bồn sắt dùng để chứa dầu MBA đã phục vụ cho công tác rút dầu trong MBA đã được triển khai, đồng thời thực hiện các quy trình làm kín và chống ẩm cho  MBA sau khi tháo dỡ. Lực lượng thi công của đơn vị đã từng bước tháo dỡ, đóng gói thiết bị theo đúng phương án thi công đã được phê duyệt để bàn giao cho các đơn vị liên quan.

Công tác tháo dỡ Máy biến áp được thực hiện khẩn trương

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện phấn đấu hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất để TBA 500kV Hòa Bình khôi phục vận hành náy biến áp AT2 500kV-450MVA đảm bảo cung cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hòa - NPTS

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm