Đóng điện MBA AT1(220kV-250MVA) hoàn thành toàn bộ công trình Trạm biến áp 220kV Lao Bảo.

 

Vào lúc 20h42 ngày 13/9/2021,MBA AT1( 220kV-250MVA) Trạm biến áp 220kV Lao Bảo đóng điện thành công, hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Lao Bảo. Đây là dự án do BQL các công trình điện miền Trung, thay mặt Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư;Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 - Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện là một trong những đơn vị tham gia thi công dự án này. Mặc dù thời gian thi công dự án diễn ra trong tình hình dịch bênh do virus NCOVI-19 đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của đất nước; đặc biệt thời gian thi công để hoàn thành dự án lại trùng vào thời điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 – Côn sơn; với nhiệm vụ thi công lắp đặt các MBA 220kV và thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị trong Trạm, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 vừa tổ chức thi công hoàn thành đảm bảo chất lượng các hạng mục của công trình được giao vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút NCOVI -19 gây ra.


Hình ảnh – Đóng điện thành công MBA AT1( 220kV-250MVA) Trạm biến áp 220kV Lao Bảo trong điều kiện thời tiết không thuận lợi


Hình ảnh – Sau khi đóng điện MBA AT1( 220kV-250MVA) Trạm biến áp 220kV Lao Bảo

Đóng điện hoàn thành toàn bộ công trình Trạm Biến áp 220kV Lao Bảo đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Trị.

                                                          Đình Ngọc – Văn Sinh

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện