Đóng điện thử nghiệm giai đoạn 1 TBA 220kV Tân Biên thuộc dự án “Trạm biến áp 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh- Tân Biên”

Vào lúc 13g25p ngày 27/7/2023, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hơp với các đơn vị liên quan đóng điện thử nghiệm giai đoạn 1 TBA 220kV Tân Biên thuộc dự án “Trạm biến áp 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên”.

Dự án Trạm biến áp 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đại diện chủ đầu tư quản lý dự án. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 5 khảo sát, thiết kế, Đơn vị tư vấn giám sát của dự án là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam An. Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4- Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện tham gia gói thầu số 17: Lắp đặt MBA và thí nghiệm hiệu chỉnh nhất thứ, nhị thứ.

 Họp Hội đồng nghiệm thu Cấp chủ đầu tư

Quy mô của dự án gồm: Lắp 02 máy biến áp 220/110/22kV - 250MVA, giai đoạn đầu lắp đủ 02 MBA theo phần kì đầu tư năm 2022 lắp trước 01 MBA, năm 2024 lắp MBA thứ 2; phía 220kV có 4 ngăn lộ được thiết kế với “Sơ đồ tứ giác”, bao gồm: 02 ngăn ĐD và 02 ngăn lộ tổng MBA; phía 110kV sử dụng sơ đồ “Hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng”, bao gồm 08 ngăn: 04 ngăn ĐD, 02 ngăn lộ tổng MBA, 01 ngăn liên lạc và 01 ngăn đường vòng.

Đóng điện xung kích MBA AT2 Trạm 220kV Tân Biên

Đóng điện thử nghiệm giai đoạn 1 của dự án bao gồm MBA AT2, ngăn lộ đường dây 110kV và ngăn tự dùng 442. Ngay sau khi đóng điện nghiệm thu dự án được cắt điện bàn giao lại cho SPMB tiếp tục quản lý và thi công hoàn chỉnh theo sơ đồ thiết kế.

TTDVKT4

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm