NPTS THỰC HIỆN ÁP DỤNG SỐ HÓA TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số công tác văn phòng giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) giao cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS); trong đó có mục tiêu thực hiện triển khai chữ ký số cho cán bộ quản lý các cấp, văn bản được pháp luật cho phép được số hóa dưới dạng số liệu số và được lưu trữ, ứng dụng các công nghệ mới để khai thác, phân tích thông tin đã được số hóa, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Doffice, các cuộc họp trực tuyến, họp không giấy tờ, số hóa hồ sơ đáp ứng chỉ tiêu.

Đến nay, việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác văn phòng đã được NPTS đẩy mạnh triển khai giữa mùa đại dịch Covid-19. Các cuộc họp được triển khai thực hiện tối đa qua hình thức họp trực tuyến như: hội nghị truyền hình, Zoom Meeting, MS team…. cho công tác hội họp, điều hành sản xuất, công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, mã hoá bảo mật đã giảm đáng kể việc tập trung tại trụ sở đơn vị, giảm chi phí đi lại, lưu trú trong tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

NPTS tổ chức khóa đào tạo qua hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Meeting

Theo kế hoạch năm 2022 trong văn phòng số, 80% CBCNV có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số và được áp dụng trong các ứng dụng/giao dịch quản lý nội bộ. NPTS đã thực hiện đẩy mạnh việc triển khai chữ ký số đến các cấp trong đơn vị, đến nay đã thực hiện được 100% chữ ký số cho các CBCNV có chức trách, nhiệm vụ khối gián tiếp trên toàn Công ty và tiếp tục đẩy mạnh triển khai cấp chữ ký số đến CBCNV quản lý cấp đội tại các Trung tâm dịch vụ kỹ thuật.

NPTS tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn bản điện tử đã triển khai từ năm 2019 và công tác lập hồ sơ công việc tính đến thời điểm quý II/2021 đạt được 96%. Ngoài các văn bản bắt buộc ký bản giấy theo quy định về công tác Văn phòng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quyết định số 333/QĐ-EVN ngày 9-3-2020 thì NPTS đã thực hiện 100% phát hành số đối với văn bản đi và văn bản nội bộ, lập hồ sơ danh mục tài liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, xác định thời gian bảo quản để giao nộp hồ sơ vào lưu trữ qua hệ thống EOffice của đơn vị và bám sát EVNNPT trong việc triển khai thống nhất hệ thống văn phòng số Digital office (DOffice).

 

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện