NPTS vinh sự nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương và EVN

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng GĐ NPTS nhận Cờ thi đua Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Tiến Dũng GĐ NPTS nhận Cờ thi đua EVN

Các bài liên quan

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm