Ô. Nguyễn Tiến Dũng GĐ NPTS nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

 

Ô. Nguyễn Tiến Dũng GĐ NPTS nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

Các bài liên quan

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện
Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện