Thực hiện SCL, thí nghiệm định kỳ và xử lý sự cố trong những ngày thực hiện biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 

Trong những ngày áp dụng bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ 15h00 ngày 24/8/2021 đến 6h00 ngày 25/8/2021 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 tổ chức thi công  thay thế  Ti 576-7, kết hợp Sửa chữa lớn thay thế Rơ le bảo vệ so lệch thanh dẫn C56, thí nghiệm định kỳ năm 2022 tại TBA 500kV Đà Nẵng; Sửa chữa lớn thay thế hợp bộ cảnh báo ngăn lộ 562,582; Thí nghiệm định kỳ 2022 tại TBA 500kV Dốc Sỏi và thực hiện một số công việc liên quan ngăn xuất tuyến này.

Tại Trạm 500kV Đà Nẵng, Trung tâm đã huy động lực lượng  tại chỗ  để thi công thay thế  Ti 576-7, kết hợp thay thế Rơ le bảo vệ so lệch thanh dẫn C56, thí nghiệm định kỳ năm 2022; cài đặt, cấu hình kiểm tra chức năng định vị sự cố Rơle SEL 411L ĐD500kV 576 Đà Nẵng – 574 Dốc Sỏi, VSBD ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 574 Dốc Sỏi.

Hình 01 - Tổ chức thi công  thay thế  Ti 576-7 tại TBA 500kV Đà Nẵng chiều tối

Hình 02 - Tổ chức thi công  thay thế  Ti 576-7 tại TBA 500kV Đà Nẵng trong  đêm

Hình 03- Thay thế Rơ le bảo vệ so lệch thanh dẫn C56, thí nghiệm định kỳ năm 2022; cài đặt, cấu hình kiểm tra chức năng định vị sự cố Rơle SEL 411L ĐD500kV 576 Đà Nẵng – 574 Dốc Sỏi, VSBD ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 574 Dốc Sỏi.

Tại Trạm 500kV Dốc sỏi  lực lượng túc trực tại khu vực này của Trung tâm thực hiện sửa chữa thay thế hợp bộ cảnh báo ngăn lộ 562,582; thí nghiệm định kỳ 2022 và cài đặt, cấu hình kiểm tra chức năng định vị sự cố Rơle SEL 411L ĐD500kV 576 Đà Nẵng – 574 Dốc Sỏi, VSBD ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 574 Dốc Sỏi.

Hình 04 - Sửa chữa thay thế hợp bộ cảnh báo ngăn lộ 562,582TBA 500kV Dốc Sỏi;  cài đặt, cấu hình kiểm tra chức năng định vị sự cố Rơle SEL 411L ĐD500kV 576 Đà Nẵng – 574 Dốc Sỏi, VSBD ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 574 Dốc Sỏi.

Hình 05 – Công tác kiểm tra sau khi Sửa chữa thay thế hợp bộ cảnh báo ngăn lộ 562,582; cài đặt, cấu hình kiểm tra chức năng định vị sự cố Rơle SEL 411L ĐD500kV 576 Đà Nẵng – 574 Dốc Sỏi, VSBD ĐD 500kV 576 Đà Nẵng - 574 Dốc Sỏi.

Hình 06- Thí nghiệm định kỳ 2022 tại TBA 500kV Dốc Sỏi

Mặc dù thời gian cắt điện thi công sửa chữa rơi vào chủ yếu ban đêm, các Trạm biến áp 500kV trên đều nằm ở địa phương có những quy định nghiêm ngặc về công tác  phòng chống COVID – 19, nhưng lực lượng thi công của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 luôn tuôn thủ quy định 5K của bộ y tế và nổ lực phấn đấu không mệt mỏi đế hoàn thành tốt khối lượng theo kế hoạch đã đề ra, góp phần vào hoàn thành từng hạng mục của kế hoạch sản xuất năm 2021 và chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh với địa phương.  

 

 

                    Đà Nẵng 25/8/2021                                 

                 Đình Ngọc – Văn Sinh

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện