Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 tại NPTS

Ngày 22/04/2021 tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS), đ/c Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ trì cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) 3 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD 9 tháng cuối năm 2021 của NPTS.

Ông Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì cuộc họp triển khai  nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của NPTS

Dẫn đầu đoàn công tác EVNNPT là đồng chí Phạm Lê Phú  – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì, theo đoàn có các đồng chí Nguyễn Minh Thắng  – Thành viên HĐTV EVNNPT, đồng chí Lưu Việt Tiến  – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, các đồng chí là Lãnh đạo Ban Kỹ thuật, Kế hoạch, TCNS, TCKT, KTTT, QLĐT, ĐT, QLXD, VTTNTT, AT. Về phía Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí Lãnh đạo 04 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Lãnh đạo các phòng thuộc NPTS.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 03 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng cuối năm 2021

Trong buổi làm việc, Ông Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy ,Giám đốc NPTS đã báo cáo sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong quý 1/2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng cuối năm 2021. Tính đến hết quý 1/2021, NTPS đã triển khai công tác thí nghiệm định kỳ năm 2021 tại 158 Trạm biến áp từ tháng 09/2020. Tổng khối lượng đạt được đến thời điểm báo cáo đạt trên 91%, Công ty đã chủ động làm việc với các PTC để cung cấp danh mục TNĐK năm 2022 (thực hiện trong năm 2021), cũng đã giao kế hoạch thực hiện cho các đơn vị.

Về kế hoạch đào tạo năm 2021, kết quả tính đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 01 khóa đào tạo phần riêng của NPTS (huấn luyện An toàn điện theo thông tư 31/2014/TT-BCT, và Quy trình an toàn điện), đang phê duyệt dự toán 01 khóa đào tạo (đào tạo nâng cao thực hiện cấu hình, chỉnh định, thí nghiệm các chức năng bảo vệ chính), thực hiện lập đề cương 31 khóa đào tạo và hiện tại đang triển khai lập và trình duyệt đề cương 06 khóa đào tạo phần chung Tổng công ty giao NPTS, dự kiến trình duyệt trong tháng 04/2021.

Về kế hoạch sửa chữa thường xuyên, các Trung tâm DVKT đã thực hiện đạt tương ứng với tỷ lệ 5,6% so với kế hoạch giao (chủ yếu các hạng mục bảo dưỡng sửa chữa phương tiện). Các hạng mục sửa chữa trang thiết bị thí nghiệm, máy phục vụ thi công,... các Trung tâm DVKT đang triển khai lập HSMT và triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch giao.

Năm 2021, NPTS được giao thực hiện 11 dự án đầu tư xây dựng, kết quả thực hiện Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 24,2% so với kế hoạch, Đối với công tác quyết toán, kế hoạch giao 02 dự án đến nay đã hoàn thành 01 dự án đạt 50%.

Công tác sửa chữa lớn năm 2021 tính đến hết quý 1/2021 NPTS đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và đang thi công 19/24 hạng mục công trình, 05 hạng mục công trình còn lại, dự kiến hết tháng 4/2021 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Theo kế hoạch đến ngày 30/9/2021 sẽ hoàn thành 24 hạng mục SCL năm 2021.

Đối với công tác XLSC, SCTX trên lưới các PTC, trong quý 1/2021 NPTS đã tham gia xử lý sự cố, xử lý bất thường, sửa chữa thường xuyên trên lưới các PTC với tổng cộng 64 hạng mục. Cụ thể, 29 hạng mục XLSC, 9 hạng mục xử lý bất thường phát sinh, 26 hạng mục sửa chữa thường xuyên, giá trị đã thực hiện đạt 100%.

Tại buổi làm việc, sau khi NPTS báo cáo và nêu một số kiến nghị trong kế hoạch năm 2021. Lãnh đạo EVNNPT và Lãnh đạo các Ban của EVNNPT phát biểu nêu ý kiến đối với NPTS, đồng thời cũng yêu cầu NPTS phối hợp với các Ban EVNNPT để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các Ban EVNPT trong công tác sản xuất.

     Ông Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy , Tổng Giám đốc EVNNPT Phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có chỉ đạo NPTS tập trung nghiêm túc thực hiện cho các nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng cuối năm 2021 mà NPTS đã đề ra. Trong đó tập trung chủ đề chuyển đổi số năm 2021, NPTS lập kế hoạch và tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng CMCN 4.0, đặc biệt là tự động hóa các TBA, trang bị phòng thí nghiệm, các đề tài phần mềm quản lý thí nghiệm. Tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của Tổng công ty và các nhiệm vụ trong đề án nâng cao năng lực Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện. Tiếp tục phối hợp tốt với các PTCs đảm bảo xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên nhanh, sớm hoàn thành công tác thí nghiệm đình kỳ 2021 theo kế hoạch đề ra.

Tiếp theo phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc NPTS trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo rất sâu sát từng lĩnh vực hoạt động sản xuất và những công tác khác của NPTS. Thay mặt CBCNV CPMB, Ông Nguyễn Tiến Dũng cam kết Lãnh đạo NPTS sẽ cùng toàn thể CBCNV đoàn kết thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung toàn lực, toàn tâm và toàn ý quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2021 được EVNNPT giao./.

 

          Lãnh đạo các Ban EVNNPT phát biểu tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch của NPTS

 

                                                                                                              Nhật Minh - NPTS                                                           

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện