Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 hoàn thành công tác thi công dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi và hạng mục thí nghiệm hiệu chỉnh các TBD 503, 504 thuộc Dự án 500kV mạch 3 Đoạn Dốc Sỏi- Pleiku 2 trong thời gian diễn ra dịch bệnh do vi rút COVID-19 gây

 

Vào lúc 22h53 ngày 29/8/2021 đóng điện thành công đưa MBA AT2 – TBA 500kV Dốc Sỏi vào vận hành, đây là công trình mà Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 đảm nhận thi công lắp đặt MBA AT2 và thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị của Dự án nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi.

Hình 01 - Thi công lắp đặt MBA AT2 Dự án nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi.

Hình 02 - Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị của Dự án nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi.

Hình 03 - Công tác PCCC trước và sau khi đóng điện - Dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi

Hình 04- Hình ảnh sau khi đóng điện - Dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi

Hình 05- Hình ảnh sau khi đóng điện - Dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi

Hình 06- MBA AT2 mang điện - Dự án Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi

Cũng trong ngày này vào lúc 1h 00 đóng điện thành công cho 2 TBD 503 và 504  thuộc hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi - Dự án ĐZ 500kV Mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 .  Đây là hạng mục mà Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 đảm nhận phần thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị.

Hình 07 – Kiểm tra TBD 503 và 504  thuộc hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi - Dự án ĐZ 500kV Mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2


Hình 08 – Kiểm tra TBD 503 và 504  thuộc hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi - Dự án ĐZ 500kV Mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2


Hình 09- Niềm vui hoàn thành nhiệm vụ được giao thuộc hạng mục mở rộng TBA 500kV Dốc Sỏi - Dự án ĐZ 500kV Mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2

Mặc dù thi công trong thời gian mà địa phương áp dụng Quyết định thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh do vi rút  Covid-19,  nhưng tập thế CBCNV Trung tâm không ngại khó khăn gian khổ đã ngày đêm phấn đấu thi công để hoàn thành theo tiến độ đề ra, góp  phần vào việc chống quá tải tại khu vực cũng như góp phần  tiến tới  hoàn thành toàn bộ  Dự án ĐZ 500kV Mạch 3  Vũng Áng – Quảng Trạch- Dốc Sỏi – Pleiku 2.

 

 

Đà Nẵng 30/8/2021                                           Đình Ngọc – Văn Sinh

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện