TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

 Sáng ngày 24/3/2021, tại Hội trường số 10 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 3 (TTDVKT3) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020. Đồng chí Võ Đình Thạch - Giám đốc TTDVKT3 và đồng chí Phạm Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn TTDVKT3 đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 3 đã họp tại số 10 Lê Hồng Phong – Nha Trang – Khánh Hòa vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Tham dự Hội nghị có 55 Đại biểu được triệu tập, đại diện cho 144 người lao động của toàn Trung tâm. Đại biểu của Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc và các đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó phòng Kế hoạch vật tư, đồng chí Trần Thị Hiền – Phó phòng Tổng hợp.

Dưới sự chủ trì của Giám đốc Trung tâm và Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất năm 2021; nghe Báo cáo Kết quả thực hiện chế độ chính sách với Người lao động năm 2020. Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020. 

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Đình Thạch – Giám đốc TTDVKT3 đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, TTDVKT3 cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được đưa vào Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020. Trong đó, công tác TNĐK năm 2020 đã hoàn thành 3.652 hạng mục, đạt 100% khối lượng; Đối với thí nghiệm định kỳ 2021 đến nay (ngày 22/3/2021) đã thực hiện được 3118/3575 hạng mục, đạt 87,22%. Công tác SCL năm 2020 trên lưới Truyền tải điện 3 đã hoàn thành 73 công trình theo quy định, đạt 100% khối lượng; các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại trong năm 2020 đều hoàn thành.

Ông Võ Đình Thạch - Giám đốc TTDVKT3 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Võ Đình Thạch – Giám đốc TTDVKT3 đã Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021; phương án sắp xếp lại lao động trong tiến trình tái cơ cấu, tập trung nỗ lực để hoàn thành tốt Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, mục tiêu là đảm bảo phục vụ truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thực thi và phát triển Văn hóa EVNNPT trong toàn đơn vị.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn TTDVKT3, đồng chí Phạm Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo Kết quả thực hiện chế độ chính sách với Người lao động năm 2020. Theo đó trong năm 2020, TTDVKT3 đã thực hiện đúng theo quy định về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong đơn vị như về hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, trang bị đầy đủ BHLĐ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, PCCC – CNCH…

Ông Phạm Ngọc Anh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn  TTDVKT3 thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm 3  tiếp thu ý kiến của các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến cho các mặt hoạt động nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 với chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia” và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021 - 2025; Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy định phân phối tiền lương SXKD điện, SXK, Quy định quản lý chi tiêu nội bộ của NPTS; thảo luận về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của EVNNPT, các quy chế, quy định còn hiệu lực…. Các ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy định phân phối tiền lương SXKD điện, SXK của NPTS chưa được đồng thuận tại Hội nghị Trung tâm sẽ được tiếp tục góp ý tại Hội nghị người lao động Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Giám đốc NPTS  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã giải thích các vướng mắc, góp ý, sửa đổi các quy định, quy chế đang thực hiện tại NPTS; chỉ đạo về Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với nhiệm vụ SXKD và chế độ chính sách đối với Người lao động; chỉ đạo Ban Giám đốc TTDVKT3 cần phải nỗ lực hết mình trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kêu gọi sự đoàn kết của tập thể CBCVN phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, khắc phục các tồn tại, hạn chế; ra sức thi đua sáng tạo trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và  thiết bị trong thi công; đoàn kết nhất trí trong mọi công việc được giao; chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh cho người lao động, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Võ Đình Thạch - Giám đốc TTDVKT3 nhấn mạnh: Năm 2020 đã qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu và kết quả nhất định. Nhưng cũng còn rất nhiều vấn đế đặt ra và giải quyết cho mỗi người lao động trong Trung tâm. Đó là làm sao để sự phát triển đi lên của chúng ta luôn luôn vững chắc, năm sau hiệu quả cao hơn năm trước về mọi phương diện, đời sống của người lao động ngày càng tăng thu nhập ổn định chăm lo cho bản thân và gia đình. Với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo cộng với sự quan tâm chỉ đạo của Công ty, sự ủng hộ phối hợp chặt chẽ của các Trung tâm và các Công ty trong nghành. Tập thể người lao động Trung tâm quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch Công ty giao, góp phần vào thành tích chung của toàn Công ty trong năm 2021.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia tổ đối thoại là các đồng chí trong BCH Công đoàn Trung tâm, các đại biểu thống nhất bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 -2022  là 03 đồng chí; bầu ra 10 đại biểu đại diện TTDVKT3 tham dự Hội nghị Người lao động Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tài điện năm 2021.

Kết thúc hội nghị, TTDVKT3 đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 bao gồm các mục tiêu và các nhóm giải pháp triển khai thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2021 và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021 - 2021./.

Trong dịp diễn ra Hội nghị người lao động, Ban Giám đốc cùng BCH Công đoàn Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 3 cũng tổ chức Lễ  phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trung tâm.

Phát biểu phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021, đồng chí Võ Đình Thạch - Giám đốc TTDVKT3 nhấn mạnh việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu và việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đồng chí đề nghị các phòng chức năng, Đoàn thanh niên cơ sở TTDVKT3 cần phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến toàn thể CBCNV trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng./.

                                                                     Phòng Tổng hợp TTDVKT3.

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện