Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

 Ngày 11/01/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 (TTDVKT4) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác chuyên môn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Công ty Dịch kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS cùng các Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng KTAT (NPTS), Đồng chí Bí thư, Giám đốc TTDVKT2. Về phía TTDVKT4 có đồng chí: Nguyễn Duy Trung, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc TTDVKT4, các đồng chí Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TN, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, cùng 47 đại biểu đại diện cho các Phòng, Đội, các cá nhân được vinh dự nhận bằng khen của Ủy Ban Vốn, Tập đoàn và Tổng công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Trung- Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc TTDVKT4 đã đọc báo cáo quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của TTDVKT4 trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.   

Về công tác Đảng: Đảng bộ bộ phận ĐBBP TTDVKT4 được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1/7 chi bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Chi bộ cơ quan trung tâm) và 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 05/47 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 42 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với công tác cán bộ: trong năm đã hoàn tất quy trình bổ nhiệm với 3 đồng chí (1 đồng chí trưởng phòng kỹ thuật, 1 đồng chí đội trưởng Đội Thí nghiệm điện, 1 đồng chí tổ trưởng thuộc Đội SCTBĐ), bổ nhiệm lại 11 đồng chí (3 đồng chí Trưởng phòng, 4 đồng chí Đội trưởng và 4 đồng chí Đội phó); thực hiện quy trình cho Đảng ủy Công ty chỉ định bổ sung các đồng chí bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026; xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 – 2031.

Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Trong năm đã hoàn tất công tác sưu tra 02 trường hợp quần chúng cảm tình Đảng, hiện đang chờ quyết định từ Đảng Ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (đã được Đảng ủy Tập đoàn kết luận đủ tiêu chuẩn về lịch sử, chính trị quan hệ gia đình để các cấp ủy có thẩm quyền xem xét kết nạp vào Đảng). Tiếp tục cử cán bộ, quần chúng học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Trong năm 2023 đã cử 10 quần chúng tham dự).

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; đã thực hiện thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ công tác quy hoạch, công tác bổ nhiệm và công tác phát triển đảng viên theo quy định. Lãnh đạo chuyên môn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Về công tác chuyên môn TTDVK4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023 cụ thể như sau:

Tính đến ngày 31/12/2023 TTDVKT4 hiện có là 337 người, gồm 34 nữ, 303 nam trong đó 10 thạc sỹ, 122 kỹ sư và cử nhân đại học, 08 cử nhân cao đẳng, 36 trung cấp, 88 công nhân kỹ thuật và lái xe, 73 phổ thông. Địa bàn công tác chính thuộc lưới điện Công ty Truyền tải Điện 4 trải dài qua 19 tỉnh, thành phố phía nam với khối lượng 67 trạm biến áp gồm 14 trạm 500kV và 53 trạm 220kV, với 162 MBA và tổng công suất 45.493 MVA. So với năm 2022 tăng 4 Trạm với 4 MBA và tổng công suất tăng thêm là 1400 MVA.

Bên cạnh đó TTDVKT4 còn thực hiện nhiệm vụ theo thỏa thuận giao việc các Gói Lắp đặt MBA & TNHC, TVGS các Trạm biến áp 500kV, 220kV được đầu tư mới thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, Ban quản lý dự án Truyền tải điện, và các công tác đầu tư xây dựng khác được NPTS giao.

Trong năm 2023, TTDVKT4 đã hoàn tất 100% thí nghiệm định kỳ lưới PTC4 với 5.706 hạng mục đã thực hiện, hiện đang thực hiện khối lượng thí nghiệm định kỳ năm 2024 đạt tỷ lệ 56,41%.

Công tác sửa chữa lớn 156 công trình, trong đó có 27 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang và 129 công trình năm 2023. Đến ngày 31/12/2023 Trung tâm đã thực hiện hoàn tất 147/156 công trình, do có 09 công trình PTC4 chưa cấp vật tư do đó 09 công trình sẽ chuyển tiếp qua năm 2024.

Đối với SCL 2023 phần tài sản của NPTS là 4 danh mục thuộc phương tiện vận tải tương ứng với 4 gói thầu. Các gói thầu đã sửa chữa hoàn tất, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trung tâm đã thực hiện hoàn tất 100% và Công ty đã phê duyệt quyết toán hoàn tất 100%. Công tác XLSC, bất thường lưới điện: Trung tâm thực hiện tính đến 31/12/2023: nhận 376 phiếu yêu cầu xử lý bất thường, xử lý sự cố trên lưới Truyền tải 4, đã thực hiện được 356 phiếu YCXLSC. Và Công tác phát sinh thực hiện: 240 hạng mục, điển hình xử lý để ngăn ngừa sự cố sau:

v  Thay TU 175 trạm 220kV Bến Tre.

v  Tháo 06 TI 500kv trạm 500kV Long Thành giao cho PTC3 để thay cho trạm Vĩnh Tân.

v  Tháo 24 TI 500kv trạm 500kV Đức Hòa giao cho PTC3 để thay cho trạm vĩnh tân.

v  Thay Biến dòng điện ngăn 574 trạm 220kV Mỹ Tho.

v  Thay CT 561, 562 trạm 500kV Tân Uyên.

v  Thay TI ngăn 530, 531 loại CTH 550 không đảm bảo vận hành tại trạm 500kV Ô Môn.

v   Thay MC 565 trạm 500kV Nhà Bè.

v  Tháo gỡ TI 277 Bình Chánh, thay cho TI 275 trạm 500kV Phú Lâm.

v  Tháo MC 177 Bến Lức thay MC 136 Hóc Môn

Công tác Đầu tư xây dựng: Công trình ĐTXD được NPTS giao 26 gói thầu của 18 dự án trong đó (22 gói thầu của SPMB, 1 gói thầu của PTC4, 1 gói NPMB 2 gói của CPMB). Đang thi công dở dang: 05 gói của 05 dự án, đóng điện 04 dự án như: Trạm 220kV Tân Biên (đóng điện 27/7/2023), Trạm 220kV Duyên Hải (đóng điện 19/12/2023), Trạm 220kV Long Khánh- Giai đoạn 1 (đóng điện 0g35 ngày 30/12/2023), Cải tạo đường dây 110kV Nhiệt điện Phú Mỹ - Tân Thành thảnh đường dây 4 mạch hỗn hợp 220-110kV (đóng điện 7g00 ngày 31/12/2023).

Công tác sáng kiến: Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 thực hiện được 15 sáng kiến và đã được duyệt 15 sáng kiến. Trong đó có 04 sáng kiến được cấp Tổng công ty duyệt, 11 sáng kiến được cấp Công ty duyệt và 01 đề tài nghiên cứu khoa học “NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO HỢP BỘ ĐO ĐIỆN TRỞ CHẠM ĐẤT NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU” đang trình NPT phê duyệt để thực hiện.

Công tác tổ chức, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Trong năm 2023, Trung tâm đã cử các CBCNV tham gia các khóa đào tạo do EVN, EVNNPT, và NPTS tổ chức như sau:

- Tham gia khóa đào tạo Chuyên viên bảo vệ mạng – Certified Netword Defender (CND), khóa đào tạo IEC 61850 và OT sercurity, Khóa đào tạo nhận thức BIM và đào tạo BIM cơ bản, chương trình đào tạo khóa đào tạo phân tích dữ liệu nâng cao với Tableau, khóa đào tạo “Đào tạo kiến thức về GIS, vận hành trang thiết bị công nghệ cao phục vụ công tác quản lý vận hành đường dây”, Khóa đào tạo về phần mềm WinCC SIEMENS và Khóa đào tạo về phần mềm SICAM PAS SIEMENS, khóa đào tạo Đào tạo kiến thức về GIS, vận hành trang thiết bị công nghệ cao phục vụ công tác quản lý vận hành đường dây …

- Tham gia khóa đào tạo trang bị kiến thức quản lý Thuế, hóa đơn chứng từ, chế độ kế toán tài chính, khóa đào tạo "Công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn"; khóa đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý môi trường, khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng, kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ quản lý”, Khung năng lực trên phần mềm HRMS, Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố do EVN tổ chức … 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã tổ chức các khóa học như sau: Rơ le bảo vệ Toshiba, Đấu thầu, Tư vấn giám sát, ANQP, Thực hành hướng dẫn sử dụng máy đo tần số quét (SFRA) hãng Omicron, Hướng dẫn mạch nội bộ máy cắt Siemens 2AP1-F1, Hướng dẫn thí nghiệm dầu cách điện, Hướng dẫn thí nghiệm máy biến điện áp … . Tổ chức Bồi dưỡng nghề cho CNV Kiểm tra sát hạch, thi nâng bậc, giữ bậc năm 2023.

-  Hoàn thành công tác đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng phục vụ, tạp vụ sang năm 2023.

+ Giá trị thực hiện: 548.808.356 đồng/ 568.800.000 đồng đạt 96,5 % giá trị chi phí kế hoạch công ty giao (đã giảm 10% tiết kiệm chi phí được giao).

Công tác ATVSLĐ-PCCN:

Mạng lưới An toàn vệ sinh viên TTDVKT4 có: 24 ATVSV ở cấp tổ, cấp đội. Giám sát an toàn điện trực tiếp tại công trường: 145 cán bộ, đó là Người chỉ huy trực tiếp, đây là lực lượng chính phát hiện ngăn chặn kịp thời nguy cơ mất an toàn cho con người và thiết bị. Đã thành lập: Ban chỉ huy, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TTDVKT4; Ban chỉ đạo công tác môi trường: phân công 6 CB có trách nhiệm phân định, phân loại, kiểm tra, lập sổ quản lý phát sinh CTNH theo quy định. Ban chỉ huy PCCC&CNCH Trung tâm DVKT4: gồm 16 cán bộ phụ trách công tác PCCC tại khu vực trung tâm và các đội trực thuộc; 04 Đội PCCC cơ sở Trung tâm DVKT4: 121 Đội viên, chịu sự chỉ đạo từ ban chỉ huy PCCC&CNCH Trung tâm DVKT4.

Đánh giá sự nổ lực của các tất cả các CBCNV và ghi nhận của Cấp trên,  Trung tâm đã được các phần thưởng cao quý từ tập thể cho đến cá nhân như: Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Ủy Ban quản lý vốn, Tập đoàn điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, NPTS. Đây là món quà tinh thần và niềm khích lệ để toàn thể CBCNV trung tâm phấn đấu hơn nữa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các năm kế tiếp.

Duy Trung - Trí Nhân - TTDVKT4

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

             Đ/C Nguyễn Duy Trung: Bí thư Đảng bộ bộ phận- Giám đốc báo cáo tại Hội nghị

 

Đ/C Nguyễn Tiến Dũng: Bí thư Đảng ủy- Giám đốc NPTS phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh Hội nghị

 

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Baner 15 năm