Trung tâm DVKT 4 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021

 Sáng 8h30 ngày 25/03/2021, tại Hội trường Trung tâm DVKT 4 đã tổ chức hội nghị Người lao động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Lã Mạnh Hoàn, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện; cùng đại diện các phòng của Công ty và 51 đại biểu đại diện cho 386 CBCNV Trung tâm DVKT4 cùng tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe Ông Nguyễn Duy Trung – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và quý 1 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Trung – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày báo cáo

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hoạt động Công đoàn năm 2020

Trong năm 2020, Cụ thể công tác Thí nghiệm định kỳ năm 2020 đã hoàn thành 100% và đến hết tháng 03/2021 thực hiện được 5.518/6.341 hạng mục tương đương 87,02% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành công tác TNĐK vào tháng 4/2021. Công tác SCL cũng đã hoàn thành 100% khối lượng được giao. Các công trình hoàn thành đều đảm bảo chất lượng và hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, Trung tâm 4 đã phối hợp xử lý sự cố, khiếm khuyết, bất thường tại các TBA là: 288 lượt xử lý bất thường trên lưới Truyền tải điện 4. Đối với các gói tự thực hiện trong công tác ĐTXD, Trung tâm được công ty giao 46 gói, đã hoàn thành 21 gói, 14 gói đang thi công dở dang và 11 gói chưa thi công.

Về công tác bảo vệ, Trung tâm đang quản lý 60 chốt bảo vệ tại các trạm biến áp và trụ sở cơ quan trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4, trong đó 28 chốt do lực lượng bảo vệ là nhân viên thuộc Trung tâm DVKT4 quản lý (136 người)32 chốt do lực lượng bảo vệ thuê ngoài (153 người). Ngoài ra Trung Tâm đã thực hiện ký phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Phú bảo vệ cho 10 trạm và 01 trụ sở. Trung tâm đã lập phương án bảo vệ cho 38 điểm trực theo yêu cầu. Tuy nhiên, do địa bàn bảo vệ trãi rộng trên khắp các khu vực phía Nam nên việc trực tiếp giám sát lực lượng bảo vệ chưa đáp ứng yêu cầu.

Về Công tác tổ chức, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trung tâm 4 đã thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh Trung tâm 4 quản lý đúng theo qui định, thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động, không tuyển dụng lao động mới trong năm 2020 đạt kế hoạch công ty giao. Công tác đào tạo được chú trọng, có nhiều nỗ lực đáng kể. Trung tâm đã thiết lập kế hoạch đào tạo sát với nhu cầu thực tế của đơn vị nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề cho người lao động.

Về công tác sáng kiến năm 2020, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 thực hiện được 13 sáng kiến; 1 đề tài nghiên cứu khoa học đã được NPT phê duyệt và Trung tâm sẽ hoàn thành trong quý 2/ 2021.

Trong công tác Công đoàn năm 2020, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp tốt với sản xuất vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Chỉ đạo tổ công đoàn cấp dưới tổ chức, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thực hiện kịp thời, chu đáo, động viên, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lã Mạnh Hoàn, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Trung tâm và những đóng góp vào thành tích chung của Công ty. Đồng chí cũng đã giải đáp một số ý kiến về chế độ tiền lương, đào tạo nâng bậc …và có ý kiến chỉ đạo về các chủ trương liên quan đến điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động, đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc để tăng năng suất lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

 

Đồng chí Lã Mạnh Hoàn, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Trung tâm trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, cũng như tiếp thu ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Công ty; đồng thời cam kết cùng CBCNV Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Công ty.

Đ/c Nguyễn Văn Bảy – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm DVKT 4 phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham gia Hội nghị người lao động Công ty năm 2021. Cũng như thống nhất quyết nghị, thông qua các nội dung báo cáo tình hình thực hiện quy chế, quy định của Công ty; các góp ý đối với nội dung về Quy định phân phối và chi trả tiền lương SXKD điện, SXKD khác trong Công ty./.

                                                          Phòng TH – Trung tâm DVKT4

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện