NỖ LỰC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC SẢN XUẤT NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NGÀY 2-9

 Nhằm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 71 năm Quốc khánh ngày 2-9, trong tháng 8-2020, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 (TTDVKT4) đã nỗ lực hoàn thành các mặt công tác theo kế hoạch đề ra trong đó đã thực hiện:

+ Xử lý 19/19 phiếu yêu cầu xử lý sự cố, thực hiện thí nghiệm định kỳ khối lượng 2021 lũy kế hết tháng 8 đạt 1391/6341 thiết bị đạt 21,94%. Qua công tác thí nghiệm định kỳ cũng đã phát hiện xử lý ngăn ngừa sự cố như thay sứ MBA 250 MVA Long Bình do có tang delta tăng vượt ngưỡng, xử lý bộ OLTC Cát lái do cách điện dầu suy giảm, xử lý các DCL trạm 500KV Phú Mỹ, Sa Đéc.

+ Tổ chức truyền thông về thực thi văn hóa doanh nghiệp cho hơn 200 CBCNV tham dự với 4 đợt.

+ Tổ chức huấn luyện cấp chứng chỉ cho lực lượng bảo vệ với 141 người tham dự.

Các công trình đầu tư xây dựng cũng hoàn thành trong tháng 8 kịp thời đưa vào vận hành nhằm tăng cường kết lưới cung điện cho phụ tải. Một số công trình trọng điểm như sau:

- Công trình trạm biến áp 220kV Châu Đức: đây là công trình mới hoàn toàn nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do ban QLDA các công trình điện Miền Nam làm quản lý dự án (SPMB) với quy mô 1 MBA 220kV 250 MVA, 6 ngăn 220kV, 12 ngăn 110kV, 11 trụ mạch kép đấu nối chiều dài 2,4 km; Trung tâm được giao nhiệm vụ 3 gói gồm gói Tư vấn giám sát (TVGS), gói lắp MBA, gói thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC) (bao gồm luôn phần thông tin liên lạc, SCADA, công tơ đo đếm).

1. Công trình thi công phần xây dựng từ tháng 9-2019, lắp máy theo kế hoạch thi công từ tháng 2/2020 nhưng do ảnh hưởng dịch COVID 19 nên phải dời đến tháng 5/2020 mới thi công, công trình được đóng điện đưa vào vận hành ngày 29/08/2020.

Hình trạm 220kV Châu Đức

2. Công trình tăng cường công suất trạm 220kV Bình Long thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước. Công trình do SPMB quản lý dự án với quy mô là thay MBA 125MVA bằng MBA 250 MVA, TTDVKT4 thực hiện gói lắp máy và gói TNHC (bao gồm thông tin liên lạc, công tơ đo đếm), thi công từ ngày 01/8 và hoàn tất đóng điện ngày 10/8/2020.

 

Hình ảnh MBA 125 MVA trạm 220kV Bình Long chuẩn bị tháo gỡ

3. Công trình tăng cường công suất trạm 220kV Bến Tre thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre. Công trình do SPMB quản lý dự án với quy mô là thay MBA 125MVA bằng MBA 250 MVA, TTDVKT4 thực hiện gói lắp máy và gói TNHC (bao gồm công tơ đo đếm, thông tin liên lạc), thi công từ ngày 17/8 và hoàn tất đóng điện ngày 31/8/2020.

Hình thi công tháo gỡ và lắp đặt MBA Bến Tre

4. Công trình tháo gỡ, đóng gói MBA 500kV Tân Định đi Dốc Sỏi thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương. Công trình do CPMB quản lý dự án, TTDVKT4 thực hiện tháo máy và đóng gói, thi công từ ngày 5/8 và hoàn tất bàn giao cho đơn vị vận chuyển từ ngày  26/8/2020.

Hình MBA Tân Định 600MVA TBEA chuẩn bị tháo gỡ đi Dốc Sỏi

5/ Công trình trạm 500kV Mỹ Tho thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công trình do SPMB quản lý dự án, TTDVKT2 thực hiện lắp máy và TTDVKT4 thực hiện TNHC (bao gồm SCADA, công tơ đo đếm) và TVGS (giám sát luôn PCCC), công trình đã đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 7/2020; tiếp tục trong tháng 8 TTDVKT4 thực hiện TVGS và TNHC phần kháng hạn dòng ngắn mạch và hoàn tất đóng điện ngày 15/8/2020.

Hình kháng hạn dòng trạm 500kV Mỹ Tho

Ngoài công trình thi công kháng hạn dòng do PTC4 làm quản lý dự án, Trung tâm cũng đã hoàn thiện lắp đặt 7 bộ kháng, hoàn tất dựng xà cột, phần nhị thứ, SCADA, kế hoạch trong tháng 8 đóng điện kháng trạm 220kV Long Bình, Nhà Bè tuy nhiên do chưa bố trí cắt điện để kéo dây thanh cái nên chuyển sang tháng 9 thực hiện. Riêng các công trình TVGS, Trung tâm vẫn tiếp tục thực hiện tại 10 trạm: Phan Rí, Hàm Tân, Tây ninh, Nhà Bè, Ô môn, Tân Định, Tây Ninh, Bến Lức, Giá Rai, Châu Thành.

Với những nỗ lực để hoàn thành nhiều khối lượng công việc trong tháng 8 như trên, Trung tâm đã chuẩn bị nguồn lực cho các công tác trong tháng 9 và cuối năm để tập trung hoàn thành công tác TNĐK, SCL và các công trình ĐTXD còn lại của năm 2020 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung do công ty giao.

                   NGUYỄN VĂN BẢY – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DVKT4

Videos - Clips khóa đào tạo
Văn hóa EVNNPT
Văn bản pháp quy
Bài ca truyền tải điện